تولید دستکش ضد حرارت که میوه رسیده را تشخیص می دهد!!!

مطالب مرتبط

در شرایط امروزی از دستکش های عایق در کارهای برقی بسیار استفاده می شود.

دستکش های عایق محافظ در برابر برق یکی از تجهیزات حفاظت فردی بسیار مهم ایمنی شغلی می باشد.

دستکش ایزوله دستکش عایق است که توسط افرادی که در ولتاژ 36 کیلو ولت مانور انجام می دهند استفاده می کنند.

عایق بندی مناسب این دستکش ها برای محافظت از افراد در برابر شوک الکتریکی بسیار مهم است.

دستکش های عایق که به عنوان دستکش برق شناخته می شوند، محافظ مهمی برای افرادی است که در خطوط برق و تابلوهای برق کار می کنند.

باید روزانه بدون استفاده از دستکش های ایزوله بررسی شود و به طور معمول از نظر بریدگی یا آسیب های دیگر آزمایش شود.

علاوه بر این، حتی کوچکترین سوراخ نیز حیاتی است؛ دستکش های عایق قبل از استفاده باید باد شوند و عدم نشت هوا باید به شدت کنترل و استفاده شود.

دستکش

دستکش های ایزوله نباید با توجه به عوامل خطر محافظتی ترجیح داده شوند.

دستکش عایق به عنوان یک ماده الاستیک عایق پنج انگشت مانند طبیعی، مصنوعی یا مخلوطی از لاستیک، لاستیک یا لاتکس تولید می شود.

روی دستکش نباید درز، لکه، حباب، سوراخ، ترک، پارگی، جای کپک، چین و چروک یا تکه وجود داشته باشد.

ضمناً در تولید دستکش های ایزوله، دست راست و دست چپ باید جداگانه ساخته شوند.

دستکش عایق نیز از مواد لاستیکی برای محافظت در برابر اجزای الکتریکی ساخته شده است که برای محافظت در برابر شوک الکتریکی نیز بسیار مهم است.

دستکش های ایزوله در ایمنی الکتریکی بسیار مهم هستند.

مشخصات فنی دستکش های عایق چیست؟

دستکش های عایق باید از مواد طبیعی، مصنوعی یا غیر رسانا مانند لاستیک، لاستیک یا لاتکس ساخته شوند.

روی دستکش جدا شده نباید درز، ترک، لکه، حباب، سوراخ، پارگی، برآمدگی، له شدن، آثار کپک، اجسام خارجی و چین و چروک وجود داشته باشد.

دستکش ها باید در برابر مواد شیمیایی، گرما، روغن یا الکتریسیته مقاوم باشند.

دستکش های ایزوله باید هم برای دست راست و هم برای دست چپ مناسب باشد تا راحتی را برای کارگران فراهم کند.

در حروف سفارشی دستکش های عایق، ابعاد نرمال مشخص شده در جدول مشخص شود.

هر جفت دستکش عایق باید بسته بندی یا جعبه به اندازه کافی محکم داشته باشد تا از جفت راست و چپ در برابر آسیب محافظت کند.

روی دستکش های عایق شده نیز باید خواص مواد ذکر شود.